Ankara VİP Dershaneler

Kurulduğu günden bu tarafa Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda öğrenci yetiştirmeyi hedeflemiş olan Ankara VIP Dershaneler alanındaki en iyi eğitimi veren dershaneler arasında yer almaktadır. Öğrenciye yaklaşımı ve tutumu ile her zaman tercih edilen dershaneler arasındadır. Öğrencilerini ve eğitim sistemini yakından takip etmektedir. Eğitim sisteminde her zaman modern eğitim yöntemlerini seçerek başarı oranını yüksek tutmaktadır. Kurulduğu günden Odtülüler Dershanesi ezbere değil araştırmaya dayalı eğitim vermektedir. Sorgulayan ve öğrenmeye odaklı bireyler yetiştirmek hedefleri arasındadır.

Koçluk Sistemi

Eğitim koçları öğrencinin sınava hazırlandığı en yoğun döneminde onlara hayatlarını planlamak ve daha verimli kullanmak için yardım etmektedir. Öğrencinin dershane dışındaki hayat planına bile yardım ettiklerinden daha kaliteli zaman geçirmelerini ve verimlerini artırmalarını sağlamaktadır. Sınava hazırlık döneminde Odtülüler Dershanesi sadece öğrenci odaklı değil aynı zaman da aile odaklı da çalışmaktadır. Sınav sistemi sadece öğrencileri ilgilendiren bir sistem olmaktan çıkmıştır ve aile ve öğrenciyi bir bütün olarak ilgilendirmektedir. Bu durumun farkında olan ve profesyonel yaklaşım gösteren dershane her zaman öğrencilerinin ve ailelerinin yanında olmayı seçmiştir.

En İyi Eğitim

Kurulduğu günden bu tarafa bilimsellik ışığında en iyi eğitimi vermeyi hedeflemiş olan bir dershanedir. Ezbere eğitim sisteminin aksine araştırmaya ve öğrenmeye yönelik bir eğitim sistemi ile yaklaşmaktadır. Bu yaklaşımı ile öğrenmeyi hem daha keyifli hem de daha kalıcı yapmıştır. Sınav stresi ile uğraşan öğrencilerde eğitimde kalıcılık esastır. Ezberlenen ve sonra unutulan bilgiler öğrenciyi yormaktan başka bir işe yaramamaktadır. Dershane tarafından öğrencilerin koçluk ihtiyaçlarını belirlemek için belirli periyotlar da toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılar sayesinde öğrencinin ihtiyacı belirlenmekte ve ihtiyacına göre yaklaşılmaktadır.

Birebir Öğrenci Takibi

Koçluk sistemi ile çalışan dershane öğrencilerin ev programlarını yakından takip ederek sınava kadar zamanlarını en verimli şekilde geçirmelerini sağlamaktadır. Öğrenciyi 24 saat birebir takip etmektedir. Ev ortamlarını ve çalışma ortamlarını da takip eden dershane öğrencilerini en iyi şekilde sınava hazırlamaktadır. Öğrencilerin bütün sorunlarını çözmeyi hedeflemiş olan dershane uzman öğretmen kadrosu ile en iyi eğitimi vermektedir. Öğretmenler öğrencilerin ders durumları ile bire bir ilgilenmektedir.