ODTÜLÜLER DERSHANESİ YGS LYS KAMP PROGRAMI VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

Ygs yaz kamp programları haziran 19 – Ağustos 19 arası yapılmakta olup seviyeye ve isteğe göre her yaş grubuna hitap etmektedir. Proğramlar hafta içi 5 gün, günde 5 ders saati haftada 25 ders saati ders + etütlerden oluşmaktadır. Programımızın tamamı 9 hafta sürmektedir. Programı bütün ve parça olarak katılmak mümkündür. Programın içinde YGS programları haricinde yıl içinde yapması gereken verimli ders çalışmayı, çalışma alışkanlığı, problem çözme tekniklerinden oluşmaktadır. Ayrıntılı bilgi için merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

 

Ankara’daki dershaneler içinde Öğrencilerimiz pek çok hedefler belirleyip, bu hedeflere bir anda ulaşma çabası içinde gayret gösterirken, genel olarak hedeflerinin ne amaçla belirlendiğini ve neye hizmet ettiğini unutmaktadırlar. Bu süreçte onlara, olayın bütününe bakabilmek, sağlıklı iletişim kurabilmek ve güçlü yanlarının farkına varmalarını sağlamak gibi becerilerin kazandırılması yanında üst düzey motivasyon sağlayarak destek olmak mümkündür. Bu sayede öğrencinin gelecekte telafisi imkansız olan ve akademik özgüvenini zedeleyecek problemler de şimdiden bertaraf edilmiş olacaktır.

Ankara dershaneleriden Odtülüler Dershanesi’nde başarılı bir şekilde uygulanan öğrenci koçluğu sistemi sayesinde öğretmenler öğrencileriyle olan iletişimlerini geliştirip güçlendirerek güçlü ve uygulanabilir bir sistem elde ederler. Bu sistem ise akademik başarının artırılması ve öğrencilerle yaşanan meselelerin halledilebilmesinin anahtarıdır. Öğrenci koçluğu sisteminin uygulanmış olduğu okullarda akademik başarının arttığı ve disiplin sorunlarında büyük ölçüde azalma görüldüğü ifade edilmektedir. Öğrencilerin sınavlara hazırlanma sürecinde duygusal, ruhsal ve zihinsel olarak hazır olmaları ve bu sayede stres, korku, endişe gibi olumsuz duygulardan ve de yapamayacağım, başarısızım, yetersizim gibi olumsuz inanç sistemlerinden kurtulmaları gerekmektedir. Her bireyin çocukluktan başlayarak gelecekte huzurlu bir yaşam sürmek, kendi zeka ve becerileri doğrultusunda başarı gösterecekleri en uygun mesleği yapmak, mutlu bir evlilik yapmak ve yuva kurmak sonucunda sağlıklı nesiller yetiştirmek, toplumsal sağlık için en olumlu enerjileri üretebilmek için koçluk hizmetine ihtiyacı vardır.

Ankara butik dershanelerinde Odtülüler dershanesi Koçluk bir eğitim olarak düşünülürse; çok sayıda öğrencinin üstesinden gelebilmek için uğraştığı ve güçlükler yaşadığı, sınav sürecinde büyük gel gitlerin ve iniş çıkışların yaşandığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Odtülüler Dershanesi’ nde uyguladığımız kamp programıyla akademik başarının yanı sıra tüm bu olumsuz durumların önüne geçmeyi amaçlamaktayız. Öğrenciler genellikle yapmaları gereken şeyleri bilmektedirler. Ancak bilmek yapabilmek anlamına gelmediği için ve bu bilinenler uygulamaya geçirilemediğinden dolayı öğrenciler bu konuda çok fazla sıkıntı çekmektedirler. Dolayısıyla öğrencilerin hayatındaki en büyük eksiklik itici bir güçten yoksun olmalarıdır.

Kızılay butik dershanelerde Odtülüler dershanesi Öğrenci koçluğu hizmeti çok değerli bir yol arkadaşlığıdır. Onu sonuca ulaştırma konusunda son derece mühim bir misyon üstlenmektedir. Öğrencilerin yaşamış oldukları genel sıkıntılar ise doğru, uygun ve lazım olan adımları atamamak, hedef belirleyememiş olmak sebebiyle güdülenme sıkıntıları yaşamak ve harekete geçemiyor olmak, kararlılığı sürdürememek şeklinde özetlenebilir. Bu koşullara sahip olan öğrencilerle birlikte çalışma yapıldığı zaman istenilen noktalara gelindiği ve istenilen sonuçların alınabildiği gerçeği unutulmamalıdır. Sınav başarısı ile ilgili olarak genel prensip ve doğrulardan söz edilebilir; düzenli çalışmak, bilgi eksikliklerini gidermek, psikolojik süreçleri kontrol altında tutmak gibi. Fakat unutulmaması gereken bir gerçek de vardır; her genç farklı özelliklere sahiptir ve her genç üzerindeki çözüm yolları da çeşit çeşit olacaktır. Her bireyin kendine has çözüm metotları ile ve kişiye özel yaklaşımlar sergilenerek gencin kendisini çok daha rahat ifade edebildiği bir yol arkadaşı ile hedefine doğru hızlı adımlar atması daha kolay, daha gerçekçi ve rahat olacaktır. Böyle bir çalışma sayesinde aile ile genç arasındaki ilişki de zedelenmeden, bu zorlu zaman dilimi kolay bir şekilde aşılmış olacaktır. Biz Odtülüler Dershanesi olarak her öğrencinin ihtiyaçlarının farklı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle planladığımız kamp süresince her öğrencinin ihtiyacına yönelik koçluk ve eğitim programı uygulamaktayız. Öğrenci koçluğu, sınavlara hazırlanan veya okul sürecinde olan öğrencilerin potansiyellerini maksimum düzeyde kullanmak; öğrenme, hatırlama, anlama, algılama, meseleyi çözme ve hedefleri doğrultusunda hareket etme becerilerini geliştiren ve hedefe yönelik çalışmalar yapılan bir koçluk sürecidir. Odtülüler Dershanesi’ nde her öğrenciye özel olarak uygulan koçluk hizmetinin faydalarını kısaca özetlemek gerekirse; Öğrencinin anlamlı hedefler koymasını ve bu hedeflere odaklanmasını sağlama, zamanı etkin ve verimli kullanma yeteneğini kazandırma, doğru ders çalışma stratejileri geliştirme ve bu stratejileri doğru bir şekilde uygulayabilme, motivasyonu arttırma ve akademik özgüven oluşturma, gizil yeteneklerin farkına varmayı sağlama, başarı önündeki engelleri kaldırma ve başarıya güdüleme, iletişim yeteneğini geliştirme, farkındalığı arttırarak öngörüsünü yükseltme konsantrasyonun artırılması, odaklanmanın öğrenilmesi, özgüvenin ve özsaygının artırılması, ders çalışmanın programlanması, sınav kaygısının kontrol altına alınması, aile içerisindeki iletişim problemlerinin çözülmesi, anne baba ve çocuk arasında sağlıklı bir ilişki kurulması gibi pek çok faydasının olduğu görülmektedir. Siz de çocuklarınızın hem akademik anlamda gelişmesini hem de bu özel öğrenci koçluğu programından faydalanmasını istiyorsanız Odtülüler Dershanesi olarak planladığımız kamp programı hakkında detaylı bilgi almak için 0312 485 23 28 ve 0555 424 12 40 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.