Batıkentin En İyi Dershaneleri

Öğrenciler okul dönemi içinde desteğe ihtiyaç duymaktadır. Çocuklarına iyi eğitim olanakları sağlamak isteyen ebeveynler okul dışında takviye eğitim olanaklarına yönelmektedir. Dershaneler bu noktada velilerin yardımına koşmaktadır. Sınavların olduğu eğitim sisteminde öğrencilerin okuldan sonra düzenli çalışmaları, soru çözmeleri ve konu tekrarları yapmaları başarılarını artırmaktadır.

Ankara’da yaşayan veliler Batıkentin en iyi dershaneleri konusunda araştırma yaptıklarında öne çıkan dershanelerden biri Ödtülüler Dershanesidir. Odtülüler Dershanesi uzman eğitim kadrosu ve tecrübeli yöneticileri ile Batıkentin en iyi dershaneleri arasına girmeyi başarmıştır.

Odtülüler Dershanesi

Batıkentin en iyi dershaneleri arasında olan Odtülüler Dershanesi butik dershane sistemine sahiptir. Dershanede verilen dersler öğrencinin hem okul derslerine destek olacak biçimde hem de sınavlarda başarılı olmasını sağlayacak şekilde planlanmıştır. Dershanede görev yapan öğretmen ve yöneticiler alanlarında uzman ve seçkin eğitimcilerden oluşmaktadır. Öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri için olanak sağlanmaktadır. Dershanenin öğretmen ve yönetici kadrosu öğrenci ve veli iletişiminde başarılıdır. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri tespit edilerek hazır bulunuşluk düzeylerine uygun eğitim verilmektedir. Kaliteli eğitim anlayışını benimseyen Odtülüler Dershanesi velilerle etkin işbirliği sağlamaktadır. Odtülüler Dersanesi koçluk sistemini uygulamaktadır.

Koçluk Sistemi Nedir?

Koçluk sistemi öğrencinin kendi eksiklerinin farkına varmasını sağlayarak öğrenciye problemlerini kendi kendine çözmeyi öğreten ve hem veli hem de öğrenciye destek sağlayan bir sistemdir. Koçluk sisteminde öğrenci başarısı takip edilerek velilere öğrencinin başarı durumu hakkında rapor verilmektedir. Öğrencilerin ve velilerin sınav stresleri ve kaygılarını minimum seviyeye indirmek amaçlanmaktadır. Öğrenciye ders disiplini kazandırılmaktadır. Aynı zamanda öğrenciye zamanını etkin ve verimli kullanması konusunda destek verilmektedir.

Odtülüler Dershanesinin Eğitimdeki Hedefleri Nelerdir?

1.Öğrenciye özgüven kazandırarak okul ve sınav başarısını artırmak,

2.Veliyi eğitime dahil etmek ve veli-öğrenci arasında etkili iletişim kurulmasına destek olmak,

3.Öğrencilerin gelecek hedeflerini belirlemelerine destek sağlamak ve hedefleri için çalışmaları konusunda teşvik etmek,

4.Öğrencilerin okulda ve sınavlarda başarılı olmalarını sağlamak,

5.Öğrencilerin performans artışını sürekli kılmak,

6.Öğrencilerin mutlu bireyler olmalarına destek sağlamak,

7.Öğrencilerin okul-yaşam dengesini kurmalarında destek sağlamak,

8.Öğrencilerin ihtiyaçlarının farkına varmalarına yardımcı olmak,

9.Öğrenci ve veli motivasyonunu artırmak,

10.Öğrenciye nasıl ders çalışacağı öğretmektir.