Günümüzde öğrencilerin okul sonrası destek eğitimi almak için başvuracakları kurum seçeneği bir hayli fazla. Önceden sadece dershane bulunurken şimdi ise dershaneler, özel öğretim kurumları, etüt merkezleri vs. bulunmaktadır. Ankara’daki öğrenciler için Odtülüler Dershanesi olarak hizmetteyiz. Kurumumuz öğrencilere etüt merkezi olarak da ders vermektedir. Eryaman Etüt Merkezi Fiyatları dershanelere nazaran daha uygun olduğu için veliler ve öğrenciler tarafından hatrı sayılır sayıda tercih ediliyor. Öğrenciler okullarında gördükleri derslerden sonra kalan zamanlarını degerlendirebilecekleri, okulda gördükleri dersleri pekiştirip verilen ödevleri yapabilecekleri bir ortam olarak gördükleri etüt merkezlerine gidiyorlar. Öğrenciler için bu anlamda büyük avantajlar sağlıyor. Deneyimli, eğitimli öğretmen kadrosuyla yapılan eğitimlerde öğrencilerin her bir bilgiyi anlamaları esas alınmaktadır. Öğretmenlerin gözetiminde yapılan ödevler de öğrencilerin konuları pekiştirmesine yardımcı olur. Ayrıca okuldan arta kalan zamanlarını öğretmenlerinden alacakları etütler ile de değerlendirirler. Bu etütlerde öğrencilerin ihtiyacına ve anlama şekline bağlı olarak konu anlatımı veya soru çözümü yapılır. Verilen dersler, sağlanan imkanlar elbette Eryaman Etüt Merkezi Fiyatlarını belirlemektedir.

Etüt merkezimizde öğrencilerimizin kendi halinde bildikleri ve oturttukları çalışma stilleri ile sakin sakin çalışmaları için çalışma salonlarımız bulunmaktadır. Bu salonlarda öğrenciler sessiz bir şekilde hiçbiri birbirine zarar vermeden ders çalışır. Yardımcı olması adına çalışma salonlarında öğrencilerin kullanacağı kaynak kitaplar vardır. Tabi yine de anlamadıkları kısımları ve yapamadıkları soruları soracakları branş öğretmenleri de yakınlarında olacaktır.

Eryaman Etüt Merkezi Fiyatlarının içinde sadece bu saydığımız imkanlar yok. Öğrencilerimize sağladığımız rehberlik ve koçluk servisimiz öğrencilerimizin her an yardımındadır. Öğrencilerimize nne babalarından sonra en iyi en doğru yol gösterici kişilerdir. Hatta bazen anne babalar bile rehberlik ve koçluk sistemimizdeki öğretmenlerimize danışabiliyor. Etüt merkezinin tercih edilmesinde öğretmenler tabiki en büyük yeri tutuyor fakat sadece bu yetmez. Merkezin lokasyonu ders çalışmaya, ulaşıma elverişli olmalı. Ulaşımı kolaylaştırıyor iken çok işlek gürültülü bir yer olup ders çalışmaya mani olmamalı. Binanın kirası, elektrik-su-gaz harcamaları, öğretmenlerin maaşları, verdiği yayın grupları vs. de etüt merkezimizin fiyatını etkileyen diğer faktörlerdir. Tüm bunlara rağmen öğrencilerimizin başarıya ulaşması önceliğimizdir elbette.