Keçiören’deki Dershaneler

Ülkemizde öğrenciler her yıl belirleyicilik açısından birçok sınava tabî tutulmaktadırlar. Küçük yaşlarda başlayan bu maraton ne yazık ki onların bünyelerinde bir alışkanlığa dönüşmez. Bu durum kimi öğrencilerde sürekli ve düzenli ders çalışmaya, kimi öğrencilerde ise sebebi belirsiz bir korkuyla beraber her şeyden soyutlanmaya dönüşebilir. Bunun başlıca sebebi sınav kaygısıdır. Kaygı, sebebi bilinmeyen bir korkudur. Sınava girecek her öğrencide kaygı faktörü bulunmaktadır. Bu korkuyu öğrencinin yeterli miktarda hissetmesi başarının anahtarı durumuna dönüşebilir.

Kaygı, öğrenciyi kamçılayacak ve daha da verimli çalışmasına yol açacaktır. Ancak, kaygı duygunun fazlalığının ise bir yıkım olduğu unutulmamalıdır. Keçiören’deki Dershaneler de bunun önlenmesi için uzman rehber öğretmenler ile öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyor. Öğrencilerin sınav kaygısından kurtulması için yapmaları gerekenlerden biri sınava son zamanda çalışmaya başlamamalı. Geç başlanıldığı için konular yetişmeyecektir. Telafi edilmediği ve sürekli ertelendiği takdirde üst üste yüklenecek sorumluluklar zamanın hem hızlı hem de boş geçmesine sebebiyet verecektir. Sınav yaklaştıkça da öğrenci bocalayacak ve bocaladıkça daha çok kaygılanacaktır. Keçiören’deki Dershanelerde görevli rehber öğretmenler ögrenciler ile birlikte hazırlayacakları ders çalışma programı sayesinde öğrenciler bu bocalamadan kurtulmuş ve sınava zamanında konuları yetiştirerek çalışacaktır.

Öğrencilerin çoğu bu çalışma sırasında hangi derse nasıl çalışması gerektiğini bilememektedir. Bilemeyince de ezbere başvurur ve bu çok yanlış bir yöntemdir. Öncelikle öğrenciler her dersi öğrenebileceğini kabullenerek ve önyargısız olarak başlamalı çalışmaya. Farklı metodlar bulunarak dersin eğlenceli yanlarını ortaya çıkarmalılar. Bu şekilde akılda daha iyi yer edecektir. Soru çözümünde hep aynı çözüm yolu yerine farklı çözüm yolları ile de çözmeye çalışmak bilgiyi sağlamlaştıracaktır. Matematik gibi sayısal derslerde formüller vazgeçilmezdir. Bu formüller küçük küçük not kağıtlarına yazılarak akılda kalacak şekilde kodlanabilir. Türkçe gibi sözel dersler ise anlama ve yorumlama ağırlıklıdır. Bu derslere çalışırken sık sık tekrar edilmeli fakat ezber yapılmamalı. Bilgiye dayalı konularda konu iyice öğrenildikten sonra bol bol soru çözümü ile kalıcı hale getirilmelidir.

Keçiören’deki Dershaneler bu gibi konularda öğrencilere seminerler düzenleyerek onları doğru bir şekilde sınava hazırlamaktadır.