Ülkemizde eğitim sisteminde yaşanılan sürekli değişimler ve sınav sistemlerin, öğrencileri ve velileri endişelendirmektedir. Başarılı bir gelecek kazanabilmek için sürekli olarak yarış içerisinde olan çocuklar, okullarda verilen eğitimin yeterli gelmediğini bilmekte ve çeşitli dershaneler aracılığı ile açıklarının kapatmaya çalışmaktadırlar. Kızılay lgs dershane hizmetleri verilen merkezlerden birisidir. Ankara’da Odtülüler dershanesi eğitim destek konusunda kendisini ispatlamış ve çeşitli başarıları ile sektörde kendisini göstermiş bir kurumdur. Yardımcı eğitim alanı olarak görülen dershanecilik sektöründe yer edinebilmek ve piyasada kalıcı olabilmek oldukça zordur.

Dershane Hizmetleri

Başkent Ankara’nın birçok semtinde dershaneler bulunmaktadır. En çok Kızılay lgs dershane açısından alternatifin bol olduğu bir bölgedir. Lgs dershanelerinde başarıyı yakalayabilmek ve iyi öğrenci yetiştirebilmek için Odtülüler dershanesi başta tüm dershaneler koçluk sistemini kullanmakta ve öğrenciler ile birebir ilgilenen öğretmenler bulunmaktadır. Eğitim sisteminde bilgiler tekrar edilmediği zaman unutulmaktadır. Dershanecilik sistemi ile öğrencilere ders tekrarı yaptırmak ve eksik oldukları konuların anlayacakları şekilde anlatılmasını sağlayan bir sistemdir.

Ders Sınıfları

Öğrenciler okullarda kalabalık sınıflarda ders görmekte ve her öğrencinin her derse katılımı imkansız hale gelmektedir. Kızılay lgs dershane birimlerinde sınıfları azami 12 kişi olarak belirlemekteler ve her öğrenci ile her derste iletişim kurulması sağlanmaktadır. Buradaki amaç her öğrencinin kazanabileceği en üst seviyedeki başarı sınırına yükselmesini sağlamaktır. Özel etüt sistemi ve koçluk sistemi ile öğrencilerin tüm sorunları ile ilgilenilerek, kendilerine güven kazanmalarını sağlamaktır.

Verilen Diğer Hizmetleri

Etüt amacıyla hizmet verilen dershanelerde öğrencilere sadece ders konularında eğitim verilmemektedir. Derslerin yanı sıra sınav kaygılarını giderecek, heyecanlarını ve korkularını ortadan kaldıracak, motivelerini artıracak çeşitli çalışmalarda yapılmaktadır. Koçluk sistemi ile her öğrenci ile birebir ilgilenen öğretmenler bulunmakta, bu öğretmenler öğrencinin ders ve özel hayat sorunlarını tespit ederek birlikte çözüm arama çalışmaları yapmaktadırlar. Kişisel sorunları çözülen öğrenci derslerine daha iyi adapte olacak ve başarısını daha kolay yükseltecektir. Ayrıca yapılan çeşitli deneme sınavları ile görülen konular ile ilgili çıkabilecek tüm soru türlerini görmeleri, sınavlarda karşılaşacakları sorulara yabancılık çekmemeleri sağlanmaktadır.