En Doğru Meslek Seçimi

Gençlerin önündeki en büyük engellerden birisi de kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendisine uygun bir meslek seçimini nasıl yapacağını bilmemesidir. Sevgili gençler bir meslek seçerken o meslekle ilgili bazı sorulara cevap bulmanız doğru meslek seçimi konusunda size yol gösterecektir.

1.Mesleğin Çalışanları Neler Yapıyor?

Bu meslek grubundaki kişiler zamanlarını nasıl değerlendiriyorlar. Bir günleri, haftaları veya ayları neler yaparak geçiriyorlar? Bu işte çalışan insanların yapmak zorunda olduğu ne gibi faaliyetler var?

2.Meslek Hangi Ortamda ve Şartlarda Yapılıyor?
İş nasıl bir ortamda yürütülmektedir? (Sıcak, soğuk, tozlu, gürültülü…) İş, içeride mi yoksa dışarıda mı yapılmaktadır? Günlük çalışma süresi ne kadardır? Gece, hafta sonu, nöbetleri var mıdır? Kapalı bir mekânda mı, açık havada, arazide vb. bir ortamda mı çalışıyoruz?

3.Çalışanlarda Aranan Özellikler Nelerdir?
Yaş, cinsiyet, boy, ağırlık, duyu organlarının hassaslığı gibi nitelikler yüzünden bir sınırlama ya da tercih durumu var mı? İş ne gibi yetenekler gerektiriyor? Mesela pilot olmak isteyen birisinin en ufak bir göz kusuru olmaması gerekiyor.

4. Meslek İçin Hangi Eğitim ve Hazırlıktan Geçilmelidir?
Meslek nasıl bir eğitim gerektiriyor? Eğitimi veren kurumlar, eğitimin süresi, bu okullara girebilmek için nasıl bir yıl izlenmesi gerekir? Mesela Göz Doktoru olmak isteyen birisinin önce sayısal bir alandan mezun olması sonra tıp fakültesini bitirmesi sonrada tıpta uzmanlık sınavında başarılı olması gerekmektedir.

5. Meslekte Yükselme ve Kazanç Nasıldır?
Toplumun mesleğe bakış açısı ve verdiği değer nedir? Meslekte ilerleme, yükselme olanağı ne kadardır? Meslek ömür boyu sürecek nitelikte midir? Haftalık, aylık ve yıllık, ortalama kazancı ne kadardır? Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kazanç yönünden farklılıklar var mıdır?

6.İş Bulma Olanağı ve Mesleğin Geleceği Var mıdır?
Mesleğe mensup insanların sayısı ve ülkemizde duyulan ihtiyaç nedir? Örneğin; günümüzde günün koşullarının gereği olarak bazı meslekler oldukça revaçta. Bunlar bankacılık ve finans, fizik tedavi ve rehabilitasyon, bilgisayar, tekstil ve endüstri mühendisliği, reklam, iletişim vb., sosyal bilimlerin öneminin artmasıyla beraber psikoloji, uluslar arası hukuk , güvenlik hizmetleri vb. meslek alanları da talep görmektedir.
Ayrıca mesleğin gerektirdiği özel durumlar ve fiziksel
özellikler varsa bu konularda da gerekli araştırmalar
yapılarak doğru bir meslek seçimi yapılabilir.