Ankara dershane ücretleri, her eğitim öğretim dönemi için Ankara’da ikamet eden öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan biridir. Dershaneler, okula ek olarak takviye edici ya da yol gösterici kurumlar olarak öğrencilerin gelecek kariyerlerinin planlanmasında önemli rol oynar. Bu nedenle dershane seçimi yaparken fiyat bilgisinin yanı sıra kurumun işleyişi ve eğitim politikasıyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

İyi bir dershane seçimi yapmak iyi bir kariyer imkânı sunmakla paralel düzeydedir. Tam da bu sebeple aileler dershane seçiminde kılı kırk yararlar. Her ne kadar her anne – baba çocuğu için en iyisini istese de bazen fiyatlar ailelerin seçimlerini etkileyebiliyor. Peki dershane ücretlerinin belirlenmesinde ne gibi unsurlar belirleyici oluyor gelin bir başlık altında detaylıca inceleyelim.

Ankara Dershane Ücretleri Neye Göre Belirlenmektedir?

Ankara dershane ücretleri, dershane araştırma sürecinde olan kişiler için en önemli kriterlerden biridir. Özellikle son dönemlerde dershanelere olan talebin artmasıyla beraber fiyatlarda da farklılıklar görülmeye başlanmıştır. Ankara genelinde ortalama olarak dershane fiyatları, geniş bir aralıkta değişim göstermektedir. Dershaneler arası fiyat yelpazesinin bu kadar geniş olmasına sebep olan bazı nedenlerden bahsedelim.

Ankara dershane ücretleri belirlenmesinde ilk etken öğrencinin eğitim kademesidir. Yani mezun olmuş bir öğrenci ile ortaokul seviyesindeki bir öğrencinin fiyatları aynı değildir. Her kademenin ders saati ve planlaması farklıdır. Bu farklılık fiyatlara da yansır.

Fiyat olarak hemen hemen her bütçeye uygun bir dershane bulmak mümkün. Bu nedenle dershane seçim sürecinde fiyat durumun iyi araştırılması gerekir.

Ankara dershane ücretleri için bir diğer önemli kriter de eğitim kadrosunun kalitesidir. Güçlü bir eğitmen kadrosuna sahip dershaneler, her bakımdan bir adım öne çıkmaktadır. Başarı yüzdesini doğrudan etkileyen eğitmen kadro, fiyatlarda da farklılığa sebep olmaktadır. Ayrıca eğitim kadrosuyla dershane ismi daha belirleyici olur.

Eğitim kadrosu, alanında uzman kişiler içinden büyük bir özenle seçilmiş olan kurumlar, her dönemde yeni başarılara imza atarlar. Yılsonu dershane önünde derece yapmış öğrencilerin yer aldığı afişler asıldığında kurumun eğitmen kadrosunun başarısı da gösterilmiş olur.

Eğitmen kadronun yanı sıra akademik başarının yüksek olduğu dershanelerde de fiyat farklılıkları bulunur. Akademik açıdan başarı: yapılan genel sınavlarda başarı seviyesinin yüksek olması ve aynı zamanda okuldaki eğitiminde olumlu düzeyde etkilemesi olarak açıklanabilir. Sınav sistemine yönelik özel tekniklerle ve farklı kaynak seçenekleriyle öğrenci başarısında bir adım öne çıkar. Hızlı soru çözme teknikleri ve soru çeşitliliği ile bir konunun her formatta soru halini görerek, öğrencinin tam donanımlı olarak sınava hazırlanması amaçlanır.

Bir kurumun, eğitim sisteminin iyi olması kadar iletişiminin iyi olması da önemlidir. Çünkü eğitim süreci hem öğrencileri hem de velileri de ilgilendirir. Bu yüzden kurumların velilerle iletişim halinde olması gerekir. Bu iletişim ne kadar doğru ve etkin bir şekilde yapılırsa öğrencinin başarı düzeyi de bir o kadar yüksek olacaktır. Aile, öğrenci ve kurum olmak üzere 3 noktanın da birbiriyle iletişimi sağlıklı bir şekilde sürdürülmelidir. Öğrencilerin başarıları iletişim sayesinde artabildiği gibi başarısızlıkları da iletişim sayesinde düzelen bir durumdur. Dershanelerde bulunan rehberlik birimi tüm bu süreçte etkin rol oynar. Sadece ders içi değil ders dışı konularda da öğrencinin sorunlarını gidermeye yardımcı olur. Okulla paralel olarak ilerleyen rehberlik servisleri, öğrencinin okulda eksik kaldığı dersleri etüt desteğiyle takviye etmesine yardımcı olur. Rehberlik birimi motivasyonu ve başarıyı dengede tutarak daha planlı ve düzenli çalışma olanağı sağlar.

Dershaneler de veliler için bir öğrenci takip sistemi söz konusudur. Bu sistem sayesinde veli, çocuğuyla ilgili devamsızlık, sınav sonucu, ödev gibi konularda bilgi sahibi olur.

Ankara dershane ücretleri belirlenmesinde diğer unsurlar kadar etkili olmasa da dershanenin konumu da önem arz eder. Netice de minimum bir yıl dershaneye gidecek öğrenciler için dershanenin bulunduğu yer önemli olmaktadır. Kolay ulaşım imkanlarının olması ve merkezi bir yerde bulunması tercih edilme oranını arttırır.

Merkezde olan bir dershane ya da öğrencinin evine, okuluna yakın bir kurum seçilmesi öğrencinin yararına olur. Bu sayede öğrencinin motivasyonu daha yüksek seviyede olup, başarı seviyesinin de artmasına yardımcı olur. Çünkü yolda yorulup dershaneye gitmek verimliliğin düşmesine sebep olacaktır.

Ankara dershane ücretleri üzerinde etkili olan, yazımızda da bahsettiğimiz gibi birçok unsur vardır. Yalnız bu unsurlardan biri sadece büyük şehirlerdeki nüfus kalabalığına bağlı talep yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Ankara gibi nüfusu kalabalık olan şehirlerde dershane sayısı ne kadar fazla olursa olsun yoğun talepten dolayı sınıf mevcutları kalabalık olabilir. Bu nedenle daha az kişiyle eğitim almak isteyenler için küçük gruplardan oluşan butik dershaneler devreye girmiştir. Bu dershanelerde sınıf mevcudunun azlığından dolayı öğrenciye ayrılan zaman ve eğitimin verimi daha fazladır. Bu özel eğitim kategorisine giren butik dershanelerden seçim yapmak isteyenler, sunulan hizmete paralel olarak daha yüksek ücretlerle karşılaşacaklarını unutmamalıdırlar.