Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Kızılay semtinde Kızılay dershane önerisi almak isteyenler için pek çok imkân bulunmaktadır. Adını 1970’li yılların başında yıkılan Kızılay merkez binasından alan Kızılay, Ankara’nın en işlek semtlerinden biri olma özelliğine sahiptir. Kızılay’a toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak kolaydır. Ankara’nın merkezinde olduğu için tüm ilçelerden minibüs, otobüs, metro ve taksiyle kolayca gelinebilir. Kültür ve alışveriş merkezlerinin çokluğu ve Kızılay Meydanı bu semti cazip kılmaktadır. Türkiye’nin kalbi Anıtkabir’in Çankaya’da olması ve Kızılay’daki müze çeşitliliği burayı daha değerli kılmaktadır. Kızılay’da pek çok dershane ve eğitim kurumu mevcuttur.

Kızılay Dershane Önerisi- Neden Dershanelere İhtiyaç Vardır?

Eğitim gören her öğrencinin eğitim algısı farklıdır. Kimi öğrenci dersi derste öğrenirken, bazı öğrenciler de ekstra eğitim almak zorunda kalır. Dershaneler çeşitli nedenlerden dolayı, yeterli eğitim alamayan öğrencilere yardımcı olan eğitim kurumlarıdır. Dershanelerin en büyük avantajı, kalabalık olmayan sınıflarda birebir eğitim imkânı sunmasıdır. Kızılay dershane önerisi alırken özellikle butik dershaneler ve butik sınıfları olan dershaneler tercih edilmektedir.

Kalabalık sınıflarda dersi dinlemek, anlamak, özellikle arka sıralardaki öğrencileri için öğretmeni duymak zor olur. Pek çok konu süresinde işlenemez. Öğretmenler de öğrencilerin sorduğu her soruyu yanıtlayamaz çünkü süre sorunu vardır. Öğrenci evinde ders çalışırken anlamadığı bir yer olduğunda telefon ya da internet ile öğretmenine soru sorması da mümkün olmamaktadır.

Öğretmenlerin öğrencisiyle birebir ilgilenme imkânı da bulunmamaktadır. Aynı şekilde okullardaki rehber öğretmenler de, kendisine ilgilenilmesi için atanan öğrenci sayısının fazlalığından dolayı yeterli ilgiyi gösteremez. Oysaki her öğrencinin çeşitli içsel ve dışsal nedenlerden dolayı sorunları olabilir. Tüm bu nedenlerden dolayı özellikle önemli bir sınava çalışılması gerektiğinde dershanelere ihtiyaç duyulur.

Butik ve Kitle Dershaneleri

Butik Dershaneler

Normal bir okul sınıfında 30–40 kişilik öğrenci mevcuduyla ders yapılırken, butik dershane ve kurslarda en az 4 en çok 8 öğrenciyle ders yapılır. Öğrenciler derslere daha çok adapte olabilirken, konuları daha rahat anlar. Öğretmenler ise birebir eğitim imkânı sunar. Eksik konular daha iyi belirlenirken, ders ve öğrenci takibi daha kolay yapılır. Eğitim öğrenciye özeldir.

Kızılay dershane önerisi alınırken butik dershaneler daha yoğun aranmaktadır. Butik dershaneler daha iyi avantaj ve şartlar sağlar. Bu avantaj ve şartlar;

 • Rehberlik hizmetlerinin etkin olması
 • 4–6 ya da en fazla 8 kişilik sınıflarda ders imkânı
 • Öğrencilerin kişiliklerinin dikkate alınması
 • Psikolojik sorunlarla baş edebilmesi için psikolojik danışmanlık hizmeti sunulması
 • Öğrenciye özel ders programı ve ödevler
 • Eğitim koçluğu imkânı
 • Öğrenme odaklı eğitim verilmesi
 • Daha yüksek teknolojik araçlarla eğitim imkânı
 • Daha hijyenik sınıflar
 • Öğrenci güvenliğinin sağlanması
 • Öğrencinin sorduğu sorular kısa sürede çözülür.
 • Ders programları yıllık olarak verilir. Anlaşılmayan konular için ekstra derse ihtiyaç

duyulmaz, istenildiği zaman öğretmen tekrar yapabilir.

 • Velilere düzenli bildirimler ve sürekli iletişimde olmak gibi imkân ve avantajlar

sunulmaktadır. Tüm bunların normal bir okulda gerçekleşmesi güçtür. Bu yüzden diğer dershanelerden daha yüksek fiyatı olsa da, butik dershaneler yoğun talep görür.

Normal ( Kitle) Dershaneleri

Kızılay dershane önerisi aramalarında butik dershaneler kadar kitle dershaneleri de aranır.

 • Bu dershanelerde sınıflar 15–20 kişiliktir.
 • Butik dershanelerin aksine öğrencinin kişisel özellikleri dikkate alınmaz.
 • Eğitim ise sınıflara göredir.
 • Ek dersler sınıfın eksikliğine göre yapılır.
 • Ders programları öğrencilere haftalık olarak verilirken, öğretmenlere soru çözdürmek

için uzun süre beklenebilir.

 • Anlaşılmayan konu ve dersler için ekstra ders alınması gerekebilir.
 • Kitle dershanelerinde butiklere oranla fiyat daha düşüktür.

Fiyatı kitle dershanelerine göre daha yüksek olsa da, butik dershanelerin sunduğu imkânların geniş olması nedeniyle, kitleye oranla daha çok tercih edilir. Kızılay dershane önerisi sırasında dershanenin öğrenciye psikolojik destek sunup sunmadığını da öğrenilmesi gerekir

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Bir öğrenci aynı zamanda bir bireydir. Herkesin kendisinden ya da yaşadığı aile/çevresinden kaynaklı psikolojik sorunları olabilir. İnsanların iç dünyası her birey için farklıdır. Bazıları sorunları kendi içlerinde çözmeye çalışırken, bazıları ise profesyonel desteğe ihtiyaç duyar. Özellikle sınavlara yakın zamanlarda öğrencilerde kaygı, stres, korku ve bunlara bağlı rahatsızlıklar oluşması doğaldır.

Ayrıca evdeki aşırı ilgi ya da ilgisizlik öğrenciyi bunalıma sürükleyebilir. Aile baskısı ve çevre baskısı da buna etkendir. Herkesin algılaması ve öğrenme süresi farklıdır. Her sınavın ilk seferinde kazanılması mümkün olmayabilir. Maalesef ailelerde çocuklar arasında bir kıyaslama yapmaları da söz konusudur. “Ya başaramazsam?” ya da “ Sınavda bir derece alamazsam” düşüncesi, aile baskısı ile birleşince, korku ve stres artış gösterir.

Kızılay dershane önerisi alınan dershanelerde Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin aktif olması gerekir. Sadece hizmetin adının olduğu, göstermelik bir hizmet olup olmadığına da dikkat edilmesi gerekir. Bu hizmetlerin olduğu normal okullarda, okul mevcudunun kalabalık olması nedeniyle yeterli hizmet verilemez. Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık yapan kişilerin bu konularda eğitimlerini almış, diplomalı ya da sertifikalı uzman olması gerekir.

Bu konuda eğitimi olmayan kişilerin öğrencilere atanması, yarardan çok zarar getirmektedir. Öğrenciyi anlamayan, empati yeteneği gelişmemiş, iletişimi zayıf kişilerin Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık yapmaları beklenemez. Bu hizmeti verecek olanların;

 • Öğrenciyi anlamak (empati kurmak, öğrenciyi sevmek)
 • Tanımaya çalışmak
 • Aile ile ilgili sorunları tespit etmek ve sorunları çözmeye çalışmak
 • Öğrenci ve ailesi ile sürekli irtibatta olmak ve iletişimi güçlü tutmak gibi

sorumlulukları vardır.

Dershane Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Her dershanenin kendisine özgü prensipleri ve çalışma sistemleri vardır. Kızılay dershane önerisi alınırken, dershanelerin tanınır olmasından çok verdiği hizmet ve imkânlar dikkate alınmalıdır. Velilere ve öğrencilere sunacakları avantajlar da önemlidir. Dershane seçiminde dikkat edilmesi gereken ana unsurlar şunlardır.

Dershanenin Konumu

Eğitim hayatı zordur. Okul ve ardından dershane, ayrıca ev ödevleri öğrencileri yorar. Bir da buna okul, dershane ve ev arasındaki ulaşım da eklenince öğrenci bakımından daha yorucu olmaktadır. Bu nedenle dershane araştırması yapılırken öncelikle ulaşımı kolay, mümkünse okula ya da eve yakın konumdaki dershanelere bakılmalıdır.

Dershane-ev-okul arasındaki mesafe, ulaşım araçlarıyla en çok 15–20 dakika olmalıdır. Bulunduğunuz bölgede istediğiniz gibi bir dershane yoksa ya da merkezdeki bir dershane seçilecekse en fazla 1 saatlik mesafedeki dershaneler seçilebilir. Daha uzak mesafedeki dershaneler, hem uzun yol süresi hem de daha fazla ulaşım ücreti verilmesine neden olur. Kızılay merkezi konumu, ulaşım kolaylığı ve dershane sayısının fazla olmasından dolayı pek çok semte ya da ilçeye oranla tercih edilir. Bu yüzden Kızılay’da öğrenci sayısı fazladır. Kızılay dershane önerisi almak isteyen veliler ve öğrenciler, bu semtte pek çok yerel ve ulusal dershane arasından seçim yapmakta zorlanabilirler.

Kaliteli Eğitim ve Öğretmen Kadrosu

Bir dershanenin eğitim kadrosu ne kadar güçlüyse, öğrencinin hedefine ulaşmasına ve başarı sağlamasına o kadar çok destek sağlar. Ders veren eğitmen ve öğretmenleri, alanlarında uzman, konulara ve derslere hâkim, müfredatlardaki değişikliklere uyabilen, yeniliğe ve öğrenmeye açık, öğrenciyi anlayabilen bir yapıda olması gerekir.

Bir dershanede öğretmenlik yapmak ile normal bir okulda öğretmenlik yapmak arasında fark vardır. Dershane öğretmenleri, MEB müfredatına uygun olarak hazırlanan kaynaklardan yararlanır, öğrenciyle bire bir ilgilenir. Başka bir branş öğretmeninin dersine giremez. Dershanelerde, dershane öğretmenliği konusunda tecrübeli öğretmenler görev yapar. Veliler ile düzenli iletişim halindedirler.

Deneme ve Seviye Tespit Sınavları

Bir dershaneyi dershane yapan en önemli özelliklerden biri yaptıkları deneme ve seviye tespit sınavlarıdır. Okullarda belli aralıklarla sınav yapılsa da, dershanelerin deneme sınavları ülkü genelinde ve gerçek sınavlarla birebir nitelikte uygulanır. Kızılay dershane önerisi alırken, dershanenin yaptığı deneme sınavlarının sıklığının bilinmesi gerekir.

Dershaneler, sürekli değişen sınav sistemlerini yakından takip eder. Gerekli değişiklikler anında güncellenir. Dershaneye ilk kayıt olunduktan kısa bir süre sonunda Seviye Tespit Sınavı yapılmaktadır. Bu sınavda, öğrencinin bilgi düzeyi ve konulara hâkimiyeti tespit edilir. Sınav değerlendirme neticesinde öğrencinin eğitim göreceği sınıflar belirlenir. Ayrıca müfredatın ne kadar gerisinde kaldıkları da belirlenerek, öğrenciye özel bir çalışma programı oluşturulur.

Deneme sınavlarının öğrenciye bir yararı da gerçek sınavlarla birebir olduğundan dolayı, hangi soruların çıkabileceğinin de gösterilmiş olmasıdır. Bu, bir nebze olsa da öğrencinin sınav stres ve kaygısının giderilmesini sağlar. Çünkü bu sınavlarda hem çıkabilecek sorular sorulurken, hem de zamanın nasıl kullanılması gerektiği de öğretilmektedir.

Kızılay dershane önerisi, Kızılay semtinde faaliyet gösteren pek çok iyi eğitim kurumunun arasından tercih yapmakta zorluk yaşanmasını engelleyebilir. Öneriler bir arkadaş tavsiyesiyle ya da bir araştırma yapılması ile alınabilir.