LGS Kurslarının günümüzde eğitim sürecinin bir parçası olmuştur. Ortaokulu bitiren her öğrenci daha iyi bir liseye gidebilmek için savaş veriyor. Her ne kadar sınavlarda çıkan sorular, okullarda öğretilen konulardan oluşsa da kurslarda öğrencilere okullarda öğretilmeyen çoktan seçmeli  soruları seçme becerisi kazandırdığı, buna bağlı olarak da zaman yönetimi becerisi geliştirdiği, okul eksikliğini giderdiği bir gerçektir. Odtülüler Dershanesi olarak amacımız; öğrencilerin bilgi eksikliklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerinde başarılarını arttırmak ve sınava hazırlanmalarında destek olmaktır. Liseye geçiş sınavına hazırlanan öğrencilerimizin başarıya ulaşması ve istedikleri lisede başarılı bir şekilde devam etmeleri için çalışmaktayız. Öğrencilerimizin öğretmenlerinden ek ders alma imkanları da mevcuttur. Bu ek derslerde okulda veya kursumuzda işlenen derslerde eksik kalan bilgiler tamamlanır. Öğrencilerin isteği ve öğretmenlerin gerek görmesi üzerine de soru çözümleri yapılabilir. Bu sorular sınava yönelik soru tiplerini içerir ki buda öğrencilere kolaylık sağlar. LGS Kursları Ankara adı altında kursumuz da öğrencilerimizin sınav stresini yenmesi ve zamanı en etkili şekilde kullanabilmeleri için bol bol deneme ve tarama sınavları yapılır. Deneme sınavları genel, tarama sınavları ise o ana kadar işlenen konulardan oluşur. Her ikisi de öğrencilere kazanımlar katar. Sınav sonuçlarının analizi de yapılır ki öğrenci eksik olduğu konulara yönlendirilir. Branşlarında uzman deneyimli öğretmen kadromuzdaki her bir öğretmen öğrenciler ile ilgilidir. Onları en doğru, en etkili şekilde eğitir ve yönlendirir. Çalışma stilleri, kolay yollar ve teknikler göstererek rakiplerinden öne geçmesini sağlarlar.

KOÇLUK ve REHBERLİK SERVİSİ

Başarının özünde sorumluluk ve özgüven duygusu vardır. Öğrencilere verilebilecek en ideal sorumluluk, kendi geleceğinin belirleyiciliğini üstlenme sorumluluğudur. Koçluk ve Rehberlik Servisi ile bu sorumluluğu nasıl üstleneceğine dair öğrencilerimize yardımcı olmaktayız. Aynı zamanda sınava hazırlık sürecinde,  çocuklarının geleceği konusunda aşırı kaygı duyan velilerimiz için Koçluk ve Rehberlik Servisi öğretmenlerimiz deneyimli ve uzman bilgileriyle yardımcı  olmaktadır. Velilerimiz merak ettiği her soruya cevap bulabilirler. LGS Kursları Ankara içinde yer alan kursumuzda öğrencilerimiz kadar velilerimiz de kıymetlidir. Koçluk ve rehberlik servisi öğretmenlerimiz gerekli gördükleri takdirde özel olarak velileri çağırıp görüşme yapabilirler. Çocukları hakkında konuşup velilerin üstlerine düşen görevleri anlatırlar. Sınava hazırlanan öğrencilerin streslerinin artmaması için aile içi huzurun ve iletişimin de son derece iyi olması gerekir. Bunun sağlanması adına da konuşmalar yapılmaktadır.