Odtülüler Batıkent Dershanesi, LGS Dershane Batıkent

Dershaneler öğrencilerin derslerine yardımcı olmasının yanında önlerinde bulunan sınavlara daha aktif bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Devlet okullarında eğitim ören öğrencilerin almış oldukları eğitim yetersiz olacağı için profesyonel bir destek alması gerekir. Bu destek de dershaneler tarafından verilir. Dershanelerde bulunan eğitim kadroları son derce eğitimli kişilerden oluşmakta ve son derece özenli bir şekilde eğitim verilir. Bu amaçla Ankara’ da Batıkent LGS dershane adı altında Odtülüler dershanesi hizmet vermektedir.

Dershanelerdeki Eğitim Kadrosu

Dershanelerdeki eğitim kadroları geç ve dinamik olmaktadır. Bu dinamizm ile eğitimciler öğrencilerine daha yakın ve daha kaliteli bir şekilde eğitim vermektedir. Ayrıca dershanelerde uygulanan koçluk sistemi ile öğrencilere daha yakın olunarak onlara derslerin dışında da psikolojik ve mental anlamda yardımcı olmaktadırlar. Ankara Batıkent dershane içerisinde hizmet veren dershanelerin eğitim kadroları tüm branşlar da eğitimli personellerden oluşmaktadır.

Dershanelerdeki Ders İçeriği

Dershanelerde özellikle de Batıkent LGS dershane içerisinde öğrencilere birçok derse ait eğitimler verilir. Bu dersler milli eğitim müfredatının yanında sınav müfredatına da uygun olarak verilir. Dersler fen bilimleri dersleri olan kimya, biyoloji, fizik ve matematik dersleri ile birlikte sözel dersler olan Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinden oluşmaktadır. Bunların dışında isteyen öğrencilere din dersleri ve rehberlik dersleri de verilmektedir.

Odtülüler Dershanesi

Odtülüler dershanesi özellikle Ankara Batıkent’te aktif ve yoğun bir şekilde hizmet vermektedir. Dershane bünyesinde eğitim verecek olan personel güler yüzlü ve eğitimli kişilerden oluşur. Bu sayede öğrencinin derslerine daha iyi bağlanmaları sağlanır. Dershanede verilen koçluk sistemi hizmeti ile öğrencilere derslerinin yanında sınava hazırlık programları uygulanır. Eğitimler son sınıf öğrencileri için hafta sonları gerçekleşmektedir. Bunun nedeni hafta içinde öğrencinin okuldaki derslerine katılımının sağlanmasıdır. Liseyi bitirmiş olan kişiler için daha aktif olan bir program düzenlenir. Söz konusu programda hafta sonu derslerinin yanında hafta içi derslerde yapılmaktadır. Ayrıca tüm öğrenci grupları için sınav öncelerinde yaz dönemlerinde farklı bir program düzenlenir. Bu program ile öğrencilere yaz aylarında yarım gün ders yarım gün sosyal gezi veya etkinlikler düzenlenir.